หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตกแต่งองค์พระธาตุ จัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง และติดตั้งระบบไฟแสงสว่างรวมค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณงาน โครงการนมัสการพระธาตุเก้าแก้วมณีสหลีปัญญา วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนและเสื้อกันเปื้อนเด็ก ศพด.อบต.กาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ พ.ภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เดือน ม.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พร.ถ.26-018 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนา พื้นที่รวม 1,686.20 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง (ทราบเคลือบสาร Temephos 1% เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5380 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149