หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบุคคล (รายวัน) เพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าตกแต่งสีเหลือง,สีขาว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้า (อัดสายไฮโดรลิก) เลขทะเบียน 81-3297 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 โดยวางท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ความยาว 464 เมตร บริเวณเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8 ถึงกองหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บริเวณเริ่มต้นจากหน้าวัดหนองบ่อ ถึงบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลกาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 7448 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดอนดี-บ้านแต บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.กาญจนา เดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149