หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเหล่า บ้านกาญจนา ม.9 [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
สรุปผลราคากลางโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลา บ้านหนองไร่ หมู่ที่ [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านดอนดี ม.7 [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย (ไฟไหม้ บ้านหนองบ่อ) [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพ [ 30 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวฝาย-บ้า [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกวาว หมู่ที่ 5 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
 

ที่ทำการ อบต.กาญจนา  

พระธาตุกัญจนกัญโน  
 

ข้าวกล้อง  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
  ท่านต้องการให้ อบต.กาญจนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ
 
 

 
 
 
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเหล่า บ้านกาญจนา ม.9 [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
สรุปผลราคากลางโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลา บ้านหนองไร่ หมู่ที่ [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านดอนดี ม.7 [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวฝาย-บ้า [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกวาว หมู่ที่ 5 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนดี หมู่ที่ 7 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
แจ้งผลการพิจารณาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านดอนดี ม.7 [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดี ม [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝ [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
 
     
 
 
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟั [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเห [ 11 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเหล่า บ้านกาญ [ 11 ก.พ. 2563 ]จ้างเช่าเวทีการแสดงพร้อมเครื่องเสียง โครงการนมัสกา [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ( [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (ขนาด 200 [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างบุคคล (รายวัน) เพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำและป [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกวาว หมู่ [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบ่อ ห [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนดี หม [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนดี หมู [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว ห [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และป้ายไวนิล ภาษีที่ดิ [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ในการติดตั้งที่สนาม [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียง โ [ 9 ม.ค. 2563 ]ซื้อของขวัญของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำป [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 7 ม.ค. 2563 ]

 
     
 
 
 
   
 
พร0023.5/ว843 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.5/ว842 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจ้างและออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้ควบคุมก่อสร้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและแนวทางการต [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.5/ว68 แต่งตั้งคณะทำงานในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและติดตามเร่งรัดการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.4/ว841 ตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.4/ว834 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว55 รายงานขอแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อนของรายงบประมาณให้ตรงกับข้อเท็จจริง [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว2018 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว813 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน 2562 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว812 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว811 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว66 การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว64 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว65 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว792 รายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว791 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว62 โครงการพัฒนางานทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว61 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว60 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว784 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.1/ว63 เปลี่ยนกำหนดการอบรม โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]     
 
     
 
 
 
   
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
     
 
 
 
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2 (5 พ.ย. 2562)    อ่าน 267  ตอบ 1  
การแสดงตนของผู้สูงอายุ ปี2563 (18 ก.ย. 2562)    อ่าน 1487  ตอบ 1  
งานลอยกระทง (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 772  ตอบ 1  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149