หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลราคากลางก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลราคากลางก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บ้านหนองบ่อ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายดอนดี-บ้านแต หมู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1ปีพ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ตู้ปันสุข อบต.กาญจนา [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่2 (ครั้งที่1)ปี พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาฯ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้วหม [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศสภา อบต.กาญจนา เรื่องเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่2 ปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
 

ที่ทำการ อบต.กาญจนา  

พระธาตุกัญจนกัญโน  
 

ข้าวกล้อง  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
  ท่านต้องการให้ อบต.กาญจนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ
 
 

 
 
 
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลราคากลางก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลราคากลางก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บ้านหนองบ่อ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายดอนดี-บ้านแต หมู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้วหม [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกสญจนา หมู๋ที่ 9 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกวาว หมู๋ที่ 5 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แแบมีฝาปิด บ้านดอนแก้ว [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสดงราคา จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศ [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
 
     
 
 
 
   
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบ [ 4 มิ.ย. 2563 ]ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดอนด [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ [ 29 พ.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ [ 29 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416- [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด [ 12 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิ [ 7 พ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ [ 30 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกวาว ห [ 29 เม.ย. 2563 ]ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 74 [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาญจนา [ 22 เม.ย. 2563 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขน [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนา [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ่ [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 13 เม.ย. 2563 ]จ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ [ 31 มี.ค. 2563 ]

 
     
 
 
 
   
 
พร0023.5/ว2766 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2761 แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว2763 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว220 การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2745 การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.4/ว2737 การเตรียมความพร้อมของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว2746 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่ อปท. [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว2743 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.5/ว215 โปรแกรม CUCEM-K version 3.0 [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
พร0023.3/168 แจ้ง เทศบาลเมืองแพร่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เกี่ยวข้องฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว214 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2650 การตรวจสอบการดำนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับปฐมวัย [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2649 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2649 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2649 3-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.1/ว2639 1-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงระบบอินโฟ [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.1/ว2639 2-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงระบบอินโฟ [ 29 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว213 จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.5/ว2612 แจ้งรายชื้อผู้ทิ้งงาน [ 28 พ.ค. 2563 ]   
พร0023.3/ว2627 แนวทางเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 28 พ.ค. 2563 ]   
 
     
 
 
 
   
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
 
     
 
 
 
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2 (5 พ.ย. 2562)    อ่าน 305  ตอบ 1  
การแสดงตนของผู้สูงอายุ ปี2563 (18 ก.ย. 2562)    อ่าน 1607  ตอบ 1  
งานลอยกระทง (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 808  ตอบ 1  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149