หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 


นายทวี เครื่องจักร์
ประธานสภา อบต.กาญจนา
 


นางทิพย์รัตน์ วงค์เงิน
รองประธานสภา อบต.กาญจนา


นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล
เลขานุการ สภา อบต.กาญจนา
โทร : 089-854-3998
 
 


นางสมพร คงทน
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายทวีศักดิ์ จิตจริง
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายสถิต วงค์ถิ่น
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายประเสริฐ น้ำไหลทุ่ง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายพินิต ทาแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายวรจักร เสนาธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายชัชชัย เมฆแสน
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายสุธรรม สนทยาน
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายประสิทธิ์ จักรหา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149