หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 


นางทิพย์รัตน์ วงค์เงิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
โทร : 088-547-3907
 


นายประเสริฐ น้ำไหลทุ่ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
โทร : 092-664-8218


นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
โทร : 089-854-3998
 
 


นางสมพร คงทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 1
โทร : 086-188-0893


นายทวีศักดิ์ จิตจริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 2
โทร : 085-713-5045


นายคาร วงค์แพทย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 4
โทร : 087-1853805


นายจำรัส น้อยปาปลูก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 5
โทร : 099-469-2662


นายประสิทธิ์ จักรหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 6
โทร : 085-866-1328


นางสาวสุรีย์พรรณ มรรคอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 8
โทร : 084-948-6360


นายจริต ศาลาคาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมู่ที่ 9
โทร : 085-233-0114
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149