หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
กิจการสภา
 
  
ประกำศกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566  
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  มีมติกำหนดเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2566  เป็นวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2566  และกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกินสิบห้าวัน  
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2565  จึงกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี  พ.ศ. 2566  ดังนี้
1. วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  เริ่มประชุมเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2566
2. ระยะเวลาประชุมระหว่างวันที่  14 - 28   ธันวาคม   2566

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2566 เวลา 14.55 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391