หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
กิจการสภา
 
  
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  
 

         ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  มีมติกำหนดเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2566  เป็นวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2567  และกำหนดระยะเวลาประชุมไม่เกินสิบห้าวัน  
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2565  จึงกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2567  ดังนี้
         1. วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มประชุมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
         2. ระยะเวลาประชุมระหว่างวันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2567

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                          ประกาศ  ณ  วันที่   23  มกราคม   พ.ศ. 2567

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 10.23 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391