หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะครัวเรือน  
 

ด้วย  จังหวัดแพร่ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการลดปริมาณและคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน    และจังหวัดแพร่ ได้ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือน และรวมถึงสถานที่ราชการ  สถานศึกษา  ศาสนาสถาน  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ  เช่น   โรงแรม  หอพัก  อพาร์ทเม้นท์  สถานประกอบการ  ร้านอาหาร  ตลาด  ร้านค้าต่างๆ  ให้มีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ และมีการจัดการขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนของตนเอง    ทั้งนี้  จังหวัดแพร่ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  ร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ทั้งหมด  นั้น  
ดังนั้น   เพื่อให้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   จึงขอความร่วมมือให้ท่านมีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน   และให้มีการจัดการขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน สถานประกอบการ ตลาด และร้านค้าของตนเอง   เช่น  การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเพื่อนำไปทำปุ๋ย   การนำไปเลี้ยงสัตว์  การทำคอกหรือเสวียนสำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  เป็นต้น    รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี   จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 11.17 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149