หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
การประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3 ช  
 

ปัญหาขยะมูลฝอยนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญ และต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็ม ความสามารถ  เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับท้องถิ่นตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร   และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  สถานประกอบการต่างๆ มีมากขึ้น  ทำให้ขยะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย   ดังนั้น  การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง   การนำกลับมาใช้ประโยชน์   จะสามารถลดปริมาณขยะ  ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม   โดยการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้งจะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพ่อแม่ พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนให้มีการลดปริมาณขยะ  โดยใช้หลักการ 3 ช.  คือ ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และการนำกลับมาใช้ใหม่   ที่เราทุกคนก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้
1.  การใช้น้อย หรือลดการใช้   โดยใช้เท่าที่จาเป็น  หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย   เช่น   -  การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าไปจับจ่ายซื้อของ  การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหาร  เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหรือภาชนะกล่องโฟม
-  ใช้แก้วส่วนตัว  แทนการใช้แก้วพลาสติก หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
-  ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill)   เป็นต้น
2.  การใช้ซ้ำ  หมายถึง  การนำบรรจุภัณฑ์หรือของใช้นำกลับมาใช้ซ้ำอีก  เช่น
-  การนำถุงพลาสติกที่ได้จากร้านค้ามาเป็นถุงขยะ
-  การใช้กระดาษทั้งสองหน้า
-  บริจาคเสื้อผ้า  หนังสือ ของเล่น ของใช้ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่น  เป็นต้น
3.  การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ การรีไซเคิล   หมายถึง  การนำขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่   เช่น    
-  น้ำอัดลมขวดลิตร นำไปตัดขวดครึ่งเอาไปทำเป็นกระบวยตัดน้ำ , ปลูกไม้ ประดับขนาดเล็ก  ก็ถือว่าเป็นการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่  
-  การนำเอาขยะพลาสติกทั้งหลายกลับไปเข้ากระบวนการหลอมละลายแล้วขึ้นรูปใหม่ กลายเป็นถุงดำ กะละมัง ถังขยะ เป็นต้น
-  กระดาษขาวใช้แล้วไปรีไซเคิลออกมาเป็นกล่องกระดาษ   คือ  การที่เราชั่งกิโลขายกระดาษที่ใช้แล้ว หรือหนังสือพิมพ์  ขายให้คนรับซื้อของเก่าก็เป็นหนึ่งในกระบวนการรีไซเคิล

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 10.51 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149