หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
การประชาสัมพันธ์การแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุก ครัวเรือนให้มีการลดปริมาณขยะ  ด้วยหลักการ 3 ช :  ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่ และให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง  โดยคัดแยกขยะออกเป็น   4  ประเภท  ดังนี้
1.  ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  ได้แก่  เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ ใบไม้  เป็นต้น  ให้มีถังขยะกำจัดขยะเปียก  หรือจัดทำคอกหรือเสวียนล้อมรอบต้นไม้ทำเป็นเป็นปุ๋ยหมักในครัวเรือน
2.  ขยะรีไซเคิล  เช่น  กระดาษ  พลาสติก  ขวด  โลหะ  เป็นต้น  ให้เก็บรวบรวมนำไปขายเป็นรายได้ครัวเรือน
3.  ขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่  กระป๋องสีสเปรย์  ขวดใส่สารเคมี เป็นต้น ให้รวบรวมนำไปทิ้งถังขยะอันตราย(สีแดง) ที่ อบต.จัดเตรียมไว้ให้แล้ว
4.  ขยะทั่วไป  เช่น  ซองบะหมี่สำเร็จรูป  ถุงขนม  ถุงพลาสติก  เป็นต้น  ให้รวบรวมใส่ถุงดำหรือถุงพลาสติกอื่น  นำไปทิ้งถังขยะทั่วไป  ในวัน เวลา ที่รถบรรทุกขยะของ อบต. กำหนดเก็บขนขยะ  ได้แก่  วันจันทร์และวันพฤหัสบดี  หมู่ที่ 1 , 2 , 7 , 9   วันอังคาร และวันศุกร์  หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 8   ตั้งแต่เวลา 7.00  น.  เป็นต้นไป
ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง  เพื่อการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะชุมชนต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.16 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149