หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน  ให้มีการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนตนเอง
ขยะอินทรีย์  หมายถึง  หมายถึง ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม การอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน และสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้   เช่น เศษอาหาร  เศษผัก เปลือกผลไม้  หญ้า  ใบไม้  ซากพืช ฯลฯ
ขอความร่วมมือให้ทุกครัวเรือนมีการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกใน ครัวเรือนตนเอง  ดังนี้
1.  การทำถังกำจัดขยะเปียก  โดยนำภาชนะถังเก่าที่ไม่ใช้แล้ว อาจจะเป็นพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด  นำมาเจาะรูก้นถัง   แล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ของความสูงถัง  นำถังที่เจาะก้นแล้วฝังลงไปในหลุมที่ขุดแล้ว   เมื่อมีขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกก็นำมาเทใส่ถังกำจัดใส่ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  จุลินทรีย์ในดินและใส้เดือนจะย่อยสลายขยะให้กลายเป็นปุ๋ย  หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมัก EM  หรือเอาเศษหญ้าหรือใบไม้มาปิดอีกชั้นหนึ่งก็ได้  เมื่อปริมาณขยะเต็มถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้เอาดินกลบ  แล้วย้ายถังไปถึงบริเวณที่ใหม่
2.  การทำเสวียนไม้ไผ่  ตาข่าย  หรือบ่อซีเมนต์เหลือใช้  มาทำเป็นคอกล้อมรอบต้นไม้ สำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  นำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกนำมาเทใส่ได้เลย   หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมัก EM    หรือเอาเศษหญ้าหรือใบไม้มาปิดอีกชั้นหนึ่งก็ได้  และให้พลิกกลบหรือเกลี่ยเศษขยะเป็นประจำ    ให้เกิดการย่อยสลาย  กลายเป็นดินหรือปุ๋ยหมักต่อไป  
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  จึงขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือให้พ่อแม่ พี่น้องประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะ  ตามหลัก 3 ช   คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่    รวมถึงการลดปริมาณขยะด้วยการใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก  และ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  เพื่อสุขภาพของตัวท่านเอง  

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.25 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149