หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
การประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก  
 

         ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งสรุปนโยบาย พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย \\\\\\\\\\\\\\\"จังหวัดสะอาด\\\\\\\\\\\\\\\"  ระดับประเทศ  ประจำปี 2561   เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการจังหวัดสะอาด  การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ   ภายใต้หลักการประชารัฐ  และหลักการ 3 ช :  ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  (3 Rs  :  Reduce  Reuse  และ  Recycle)  และขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานที่ราชการ  สถานศึกษา  ศาสนาสถาน  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ เช่น  โรงแรม  หอพัก  อพาร์ทเม้นท์  สถานประกอบการ  ร้านอาหาร  ตลาด  ร้านค้าต่างๆ  ให้มีการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย  การลดใช้ถุงพลาสติกขนาดเล็ก โดยให้ใช้ถุงผ้าแทน  กรณีใช้ถุงขนาดใหญ่สนับสนุนให้ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้  และการเลิกใช้ภาชนะโฟม  นั้น  
      องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   จึงขอประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก   ดังนั้น  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ  ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก และการเลิกใช้ภาชนะกล่องโฟม  

            จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 11.41 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149