หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ  
 

        ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   ประจำปี  พ.ศ. 2564   เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  2563  ในพื้นที่ตำบลกาญจนา  หมู่ที่ 1 - 9  ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   โดยออกรับบริจาคขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกจากครัวเรือนแล้ว  เช่น  กระดาษ  พลาสติก โลหะ  อลูมิเนียม  เป็นต้น  เพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ที่ได้รับไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน  นั้น
        องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา   จึงขอรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และขอใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ประจำปี พ.ศ. 2564  จำนวน  6,923  บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 16.03 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149