หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 

 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  
 

ประกาศกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้
1. วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  เริ่มประชุมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
2. ระยะเวลาประชุมระหว่างวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 23  กุมภาพันธ์  2564
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 09.15 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149