หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

 
ประกาศการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ประกาศ
ลำดับภาพที่ 1/3
ประกาศ2
ลำดับภาพที่ 2/3
ประกาศ3
ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
ประกาศ
ประกาศ2
ประกาศ3
แบบลงทะเบียน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2561   ข้อ 12 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2120   ลงวันที่ 9  เมษายน  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID &ndash; 19)  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที่  14  เมษายน  2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ดังนั้น  เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019  (COVID &ndash; 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  จึงขอประกาศให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศสามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ  ระหว่างวันที่  4- 8  เมษายน   2565(ในวันและเวลาราชการ)   ณ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  หมายเลขโทรศัพท์  0-5465-1071  ทางเว็บไซด์  www.Kanjana.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 15.19 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391