หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
ด.ต.ทองคำ วงศ์อ่วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะครัวเรือน   30 ม.ค. 2562 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ \\\"ลดใช้ถุงพลาสติกและลดใช้ภาชนะกล่องโฟม\\\"   4 ธ.ค. 2561 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3,8   11 ต.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562   8 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)   8 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านกวาว หมู่ที่ 5   4 ต.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 62   3 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   2 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ๋อมแซมรางระบายน้ำ คสล.ม.2   10 ก.ย. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งผลการพิจารณาโครงกา่รก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 5   10 ก.ย. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149