หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   แผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา พ.ศ.2565  1 ต.ค. 2564 878
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564  30 ก.ย. 2564 22
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคระบาดเเละภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ก.ย. 2564 27
หลักประกันสุขภาพ   ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 ก.ย. 2564 332
หลักประกันสุขภาพ   โครงการ เปิดโลกจินตนาการสร้างสรรค์ความฉลาดทางอารมณ์ เเละสติปัญญา ประจำปี 2564  17 ก.ย. 2564 12
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมการส่งเสริมความปลอดภัยเเละป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียนเเละเยาวชน ประจำปี 2564  15 ก.ย. 2564 16
หลักประกันสุขภาพ   โครงการ ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายโดยคีตะมวยไทย ประจำปี 2564  15 ก.ย. 2564 21
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2564  3 ก.ย. 2564 40
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันโรคซิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)และโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบ 2564  3 ก.ย. 2564 38
หลักประกันสุขภาพ   โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาระโรคเรื้อรัง ประจำปีงบ 2564  3 ก.ย. 2564 30
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.097-924-8391