หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2565) ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการและมาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปี 2564 [ 23 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan : IT Master Plan) พ.ศ. 2564 - 2568 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 219  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2