หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปี 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจติและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)