หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเรืองจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.กาญจนา [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)