หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข้อบัญญัติ
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)