หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 

พระธาตุหม้อคว่ำ  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.อบต.แพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ อบต.กาญจนาเรื่อง นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ปรกาศ ก.จ ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับดครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149