หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
โทร : 089-854-3998
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณัฐชยา เวียงนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.086-362-9562


นายพิทักษ์ ใจกลม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-746-0242


นางสาวพัชรินทร์ นันทเสรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.080-501-6663


นายชัยณรงค์ วงศ์วันดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.086-801-9809