หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 


นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-854-3998
 
 
สำนักปลัด
 


นางสาวณัฐชยา เวียงนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-362-9562


นายเจน ลือโฮ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางกรรณิกา เหมืองทอง
นักทรัพยากรบุคคล


นางณัฐนันท์ โฆษิตนิธิโรจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายกิติกร อ่อนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอภิชาติ แสงสาย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนิรมล ชะเต
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149