รับเงินเบี้ยยังชีพแทน
 

จะสามารถมอบอำนาจให้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเบี้ยพิการคนละอย่างได้ไหมคะ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมอบอำนาจให้ * * * กคนรับแทน
- เบี้ยพิการมอบอำนาจให้ * * * กคนรับแทน
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ผู้สูงอายุพิการ

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 09.28 น. [ IP : 49.231.7.50 ]  
 

ได้ค่ะ โดยมีหนังสือมอบอำนาจ แยกเป็น 2 ประเภท คือ1.หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ชุด โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
2.หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยคนพิการ จำนวน 1  ชุด  โดยแนบเอกสาร  ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน 1 ฉบับ ,สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบ จำนวน 1  ฉบับ
การแนบเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องมาทุกฉบับ

เขียนโดย   คุณ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 15.56 น. [ IP : 183.89.14.215 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player