สสอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย
 

อยากทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย จะต้องดำเนินอย่างไร มีเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต อะไรบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ ผู้ไม่รู้

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 13.06 น. [ IP : 223.24.190.205 ]  
 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาต
1. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน, 1 ชุด(ผู้ขอและเจ้าของที่ดิน)
2. สำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  ออกไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ
5. รายการคำนวณ
6. แบบแปลน จำนวน 5 ชุด (หมายเหตุ ขอความกรุณานำมาให้ช่างตรวจทานก่อน 1 ชุด ตัวจริง ก่อนที่จะสำเนา)
รายละเ * * * ยดตามหนังสือแนบท้าย นะคับ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 054 -651071 ต่อ 15 (กองช่าง)

เขียนโดย   คุณ งานกองช่าง

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 14.23 น. [ IP : 183.89.13.113 ]  
 

ประชาชนท่านใดที่ไม่เข้าใจในการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สามารถสอบถามรายละเ * * * ยดเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา หมายเลขโทรศัพท์ 054-651071ต่อ 15  ในวันและวันเวลาราชการ


เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.

วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 09.27 น. [ IP : 183.89.14.209 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player