หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562
 

แจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.กาญจนา จำนวน 31 คน ทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ท่ี https://itas.nacc.go.th/go/iit/1962xq ให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2562

เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.กาญจนา

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 14.30 น. [ IP : 183.89.14.135 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player