หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562
 

แจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.กาญจนา จำนวน 31 คน ทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ท่ี https://itas.nacc.go.th/go/iit/1962xq ให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2562

เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.กาญจนา

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 14.30 น. [ IP : 183.89.14.135 ]  
 

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (IIT)  ของ ปปช. ซึ่งพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. ทุกคนจะต้องทำตอบแบบฯด้วยตนเอง โดยใช้มือถือของตนเอง  เข้าไปท่ี  เว๊ปไซด์สำนักงาน ปปช. หรือตาม Link ที่กำหนดให้

เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.กาญจนา

วันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 10.36 น. [ IP : 183.89.14.82 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149