หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
การแสดงตนของผู้สูงอายุ ปี2563
 

อบต.กาญจนา รับการแสดงตนของผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ปี2563 กำหนดยื่นให้เอกสารวันไหนค่ะ

เขียนโดย   คุณ ผู้สูงอายุ

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. [ IP : 183.89.14.183 ]  
 

เจ้าหน้าที่ อบต.กาญจนาออกบริการเคลื่อนที่รับแสดงตนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้
ชุดที่ 1
หมู่ที่ 3  เวลา 09.00 น.-10.00 น   ณ  ศาลาเอนกประสงค์ SML  หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 8 เวลา 10.00 น.-11.00 น  ณ ศาลาเอนกประสงค์ SML  หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6 เวลา 13.00 น.-14.00 น   ณ  ศาลาวัดกาญจนา หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 9 เวลา 14.00 น.-15.00 น   ณ  ศาลาวัดกาญจนา หมู่ที่ 6
ชุดที่ 2
หมู่ที่ 1  เวลา 09.00 น.-10.00 น   ณ  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านดอนดี  หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 7  เวลา 10.00 น.-11.00 น   ณ  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 2 เวลา 11.00 น.-12.00 น  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5 เวลา 13.00 น.-14.00 น   ณ  ศาลาวัดใหม่บ้านกวาว หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6 เวลา 14.00 น.-15.00 น   ณ  ศาลาวัดหนองบ่อ หมู่ที่ 4
ถ้าหากผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  ไม่สามารถมาในวันที่ 20  กันยายน 2562  สามารถมาแสดงตน ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา  ในวันที่ 23 - 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการเขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ อบต.กาญจนา

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16.17 น. [ IP : 183.89.14.208 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149