หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
กาญจนา
พระธาตุเจ้าเก้าแก้วมณีสะหลีปัญญา
วัดดอนแก้ว
พระธาตุหม้อควํ่า
พระธาตุกัญจนกัญโน
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
1
2
 
 
 
 
 
การทำร่องระบายน้ำ ดอนแก้วซอย1  53 1 7 ก.ย. 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562  478 1 5 พ.ย. 2562
การแสดงตนของผู้สูงอายุ ปี2563  1821 1 18 ก.ย. 2562
งานลอยกระทง  938 1 9 พ.ย. 2561
สสอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย  986 2 1 พ.ย. 2561
รับเงินเบี้ยยังชีพแทน  1051 1 3 ต.ค. 2561
สอบถามเรื่องการขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561  864 1 24 ม.ค. 2561
อยากทราบเกี่ยวกับการรับเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กาญจนา   441 1 12 ก.ย. 2560
สอบถามการแสดงตนรับเงินผู้สูงอายุและคนพิการ ปี2561  432 1 12 ก.ย. 2560
ติดต่อไม่ได้  2647 1 21 ต.ค. 2559
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร.081-952-6149